នៅសប្តាហ៍នេះបានមកដល់ “ថ្ងៃឈប់សម្រាក” ដែលស្ត្រីក៏ដូចជាបុរសដូចគ្នាចែករំលែកដូចទំនាក់ទំនងដែលមិនចូលចិត្ត។ Vlad គឺជាក់លាក់ថា “ថ្ងៃឈប់សម្រាក” នេះទើបតែត្រូវបានផ្លុំចេញពីសមាមាត្រដោយ Meality’s ក៏ដូចជាហាងស្ករគ្រាប់ដើម្បីបង្វែរប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាក។ លើសពីនេះទៀតគាត់ពិតជាជឿជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចូលចិត្តពួកគេប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្ហាញវារាល់ថ្ងៃ។ បាទ / ចាសខ្ញុំយល់ព្រមទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរដូចជាបានឃើញមនុស្សចេញពីវិធីរបស់ពួកគេដើម្បីជឿលើអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់សង្សាររបស់ពួកគេក៏ដូចជាតោះដោះស្រាយវាដែលមិនចូលចិត្តនៅថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ ?? ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការចុះបញ្ជីអំណោយថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អបំផុតពីក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton ។ ការចំណាយលើភាពខុសគ្នាពីសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនក្នុងតម្លៃថ្លៃណាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើ GAL របស់អ្នកចូលចិត្តទំនិញអ្នករចនាម៉ូដដែលបានចាប់យកអ្វីមួយពីផ្ទះដែលមានរាងខ្ពស់ដូចក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton ប្រាកដជាធ្វើឱ្យបេះដូងរបស់នាងមានថ្ពូងដែន។ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យបុរសរបស់អ្នកនូវព័ត៌មានជំនួយអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើបញ្ជីនេះឱ្យគាត់ក៏ដូចជាឱ្យគាត់ជ្រើសរើសសម្រស់មួយខាងក្រោម!

បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ Louis Vuitton de Monogram ខ្ញុំចូលចិត្ត u

Louis Vuitton Tambour Little Delase Deal Delam

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Monogram Vernis មានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏ដូចជាអ្នកកាន់ការកែប្រែ

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Monogram OlyMpe Nimbus GM

Louis Vuitton Suhali កាបូប Zippy Metalleic

អ្នកកាន់ចាំបាច់ Louis Vuitton Cadenas

កាបូបស្បែករបស់ Louis Vuitton Epi

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Monogram Nin Lin Lin Croisette Marina GM