ដូចដែលអ្នកបានឃើញ, កំណត់ហេតុបណ្ដាញកាបូបនិងវេទិកាកាបូបទទួលបានការតុបតែង! ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់គឺមិនដូច្នេះទេហើយវាដល់ពេលដែលមានអ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រស់ស្រាយ។ មានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៅលើការរចនាប្លក់កាបូប។ ផ្នែកនៃយោបល់ត្រូវបានរកឃើញដោយផ្ទាល់នៅខាងក្រោមចំណងជើងនៃការប្រកាសនីមួយៗ។ អូខេខ្ញុំបានកុហកមិនមែនការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេ។ សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងរូបរាងថ្មី!