យើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត em! កាបូបក្ដាប់។ តើអ្នកណាដែលមិនធ្វើ? មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលក្ដាប់អាចនឹងមិនត្រូវបាននាំយកល្អក៏ដូចជាសង្កត់សំឡេងប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ណាមួយទេ។ ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃនៃការតោងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែក! ប្រសិនបើមានក្ដាប់អ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះក៏ដូចជាចង់ឃើញមានលក្ខណៈពិសេសសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំនៅ Megs@purseBlog.com ឬទុកមតិយោបល់នៅទីនេះនៃអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញ! មានថ្ងៃល្អបំផុត !! ?