ស្ករដ៏អស្ចារ្យបានរាយការណ៍ថាគ្រឿងសម្ភារៈឈើក៏ដូចជាចលនាដែលងាយស្រួលសម្រាប់អេកូកំពុងធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពម៉ូដ។ វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើការកាន់ដូចក្ដាប់ឈើគ្រីស្តាល់រីងលែល។ ការកាន់នេះបង្ហាញថាឈើមិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជាន់ខ្មៅដៃក៏ដូចជាក្រដាសក៏អាចធ្វើឱ្យមានរាងអស្ចារ្យផងដែរ។ មានគ្រឿងអលង្ការមានគ្រែឈើធ្វើពីឈើទប់ទល់ក៏ដូចជាការបិទពណ៌មាស។ រូបរាងខុសគ្នាទោះយ៉ាងណាវាមើលទៅអ្នកមែនទេ?

តាមរយៈឌីហ៊ីគ្រីសក្នុងតម្លៃ 1390 ដុល្លារ។

Fab ឬ Drab?