1 ក្រណាត់និងកាបូបសាកល្បងឆ្អឹងដែលបានចុះផ្លូវរត់គឺជាចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនថ្មី។

2. ពួកគេមានភេសជ្ជៈស្រាបៀរក៏ដូចជាស្រាដែលមានទឹកជ្រលក់ក្តៅ ៗ ។

ពេលវេលាសម្រាប់ @rag_hone បង្ហាញក៏ដូចជាពួកគេធ្វើឱ្យយើងធុញទ្រាន់ក៏ដូចជាកក់ក្តៅ! #fashion #nyfw vinnyfw vernyfo/b/bnyat3xxriz

– PurseBlog (@PurseBlog) ថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភះឆ្នាំ 2013

3. ខោអាវខាងក្រៅគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាម្ចាស់។

4- ការហោះហើរដែលសមស្របគឺជាការលើកទឹកចិត្ត។

5. ការប្រមូលមានពណ៌តោនដែលធ្វើឱ្យខូចតាមរបៀបដែលអាចពាក់បាន។