ម៉ាកជាច្រើននឹងសម្លាប់ឱ្យមានកាបូបដៃរបស់ Louis Vuitton គឺ, ប៉ុន្តែការកសាងម៉ាកកាបូបមួយតោនប៉ុន្តែកំពុងសាងសង់ម៉ាកកាបូបមួយតោន។ ធំនិងមានភាពស្រពេចស្រពិលនៅពេលដែល LV ជាទូទៅមិនអាចទៅរួចទេ។ ប្រជាប្រិយភាពយូរអង្វែងដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vuitton ក្នុងចំនោមអ្នកផលិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vuitton បានបង្ហាញថាពណ៌ថ្មីឬការប្រឌិតនៃរចនាបថរបស់យីហោជាច្រើនគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់យើងដែលយើងមិនអាចនិយាយបានជាទូទៅនូវម៉ាកផ្សេងទៀត។ (ការចុចរបស់អ្នកមិនកុហកទេ) ។

ការបន្ថែមបន្ទាត់នៃចំណាប់អារម្មណ៍ទូលំទូលាយគឺប្រហែលជាការបន្សំពណ៌ថ្មីពីររបស់ Louis Vuitton Noulfull ក្នុងស្បែក EPI រួមទាំងទម្រង់មុតស្រួចមិនគួរឱ្យជឿដែលមានរាងដូចពណ៌សនិងពណ៌លឿង។ វាក៏មានកំណែថ្មីនៃកាបូបដាក់ធុងទឹកដែលមានប្រជាប្រិយភាពទំនើបជាមួយនឹងស្រទាប់ពណ៌ផ្កាឈូកក្តៅផ្ទុយគ្នាប្រឆាំងនឹងផ្នែកខាងក្រៅនៃម៉ូណូក្រូមស្តង់ដារហើយវានឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលបាន to ថាលក់ដាច់អស់ចម្ងាយភ្លាម។

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺការធ្វើឱ្យសាឡុងនិងហូបដូដែលបង្កើតបានជាការកាត់ចេញ។ កាបូបទាំងពីរមានបន្សំពណ៌ថ្មីជាច្រើននៅក្នុងការតុបតែងស្បែករបស់ការរចនាប៉ុន្តែ Satchel ក៏ទទួលបានជម្រើសស្បែកថ្មីផងដែរដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឱ្យបានល្អចំពោះការដាក់ពណ៌។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកាបូបថ្មីនិងព័ត៌មានអំពីតម្លៃនិងការទិញរបស់ពួកគេទាំងអស់ខាងក្រោម។

Louis Vuitton Neonoe កាបូប
1.590 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់ Louis Vuitton

កាបូបម៉ាក Louis Vuitton
2,090 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់ Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton No Lote Bag
2,090 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់ Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
2,630 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
3.050 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
2,630 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
2,630 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
2,630 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
3.050 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិច Tuileries Louis Vuititon
3.050 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិចប៊ែរវ៉េសប៊ែកស៍
2.120 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិចប៊ែរវ៉េសប៊ែកស៍
2.120 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton

កាបូបអេឡិចត្រូនិចប៊ែរវ៉េសប៊ែកស៍
2.120 ដុល្លារដោយមធ្យោបាយរបស់លោក Louis Vuitton